PHP Classes

File: vault/lang/lang.no.fe.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.no.fe.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.no.fe.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: L10N patch.
L10N patch.

- This commit adds *partial* internal language support for Latvian, Polish,
and Tamil (thank you to naveen17797 for the Tamil translations). Will
sync it all up with the other translations when there's time.
- Some minor miscellaneous refactoring/improvement of other L10N data.
Date: 2 years ago
Size: 42,263 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Norwegian language data for the front-end (last modified: 2019.09.17).
##/

Extended Description Bypasses: "Standard-signatur-bypass-filene som normalt følger med hovedpakken."
Extended Description Chart.js: "Gjør det mulig for frontendens å generere pajediagrammer.<br /><a href="https://github.com/chartjs/Chart.js">Chart.js</a> er tilgjengelig via <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT license</a>."
Extended Description IPv4-Bogons: "Blokkerer bogon/martian CIDRer."
Extended Description IPv4-ISPs: "Blokkerer farlige og spam-fylte ISPer."
Extended Description IPv4-Other: "Blokkerer CIDRer for proxyer, VPN og andre uønskede tjenester."
Extended Description IPv4: "Blokkerer uønskede sky-tjenester og ikke-menneskelige endepunkter."
Extended Description IPv6-Bogons: "Blokkerer bogon/martian CIDRer."
Extended Description IPv6-ISPs: "Blokkerer farlige og spam-fylte ISPer."
Extended Description IPv6-Other: "Blokkerer CIDRer for proxyer, VPN og andre uønskede tjenester."
Extended Description IPv6: "Blokkerer uønskede sky-tjenester og ikke-menneskelige endepunkter."
Extended Description PHPMailer: "Kreves for bruk av funksjonalitet som innebærer sending av e-post.<br /><a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">PHPMailer</a> er tilgjengelig via <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/blob/master/LICENSE">LGPLv2.1</a>-lisensen."
Extended Description flags.css: "Legger flaggsupport til frontendsloggesiden."
Extended Description module_abuseipdb.php: "Blokkerer forespørsler fra IP-er oppført på AbuseIPDB."
Extended Description module_badhosts.php: "Blokker vertene ofte brukt av spammere, hackere og andre farlige enheter."
Extended Description module_badhosts_isps.php: "Blokker vertene som tilhører Internett-leverandører ofte brukt av spammere, hackere og andre farlige enheter."
Extended Description module_badtlds.php: "Blokker vertene som tilhører TLDer ofte brukt av spammere, hackere og andre farlige enheter."
Extended Description module_botua.php: "Blokkerer brukeragenter assosiert med uønskede bots og ufarlig aktivitet."
Extended Description module_cookies.php: "Gir noen begrensede beskyttelser mot farlige informasjonskapsler."
Extended Description module_extras.php: "Gir noen begrensede beskyttelser mot ulike angrepsvektorer som ofte brukes i forespørsler."
Extended Description module_refspam.php: "Blokkering basert på referansesøppel vil vanligvis ikke gi noen meningsfull sikkerhetsgevinst, men i noen tilfeller kan det være nyttig for noen brukere, for å samle mer informasjon om forespørsler og for å kunne rapportere det."
Extended Description module_sfs.php: "Beskytter registrerings og innloggingssider mot IP-adresser oppført av SFS."
Name Bypasses: "Standard signatur bypasses."
Name IPv4-Bogons: "IPv4 (bogoner)."
Name IPv4-ISPs: "IPv4 (spam-fylte ISPer)."
Name IPv4-Other: "IPv4 (proxyer, VPN, etc)."
Name IPv4: "IPv4 (sky og hosting tjenester)."
Name IPv6-Bogons: "IPv6 (bogoner)."
Name IPv6-ISPs: "IPv6 (spam-fylte ISPer)."
Name IPv6-Other: "IPv6 (proxyer, VPN, etc)."
Name IPv6: "IPv6 (sky og hosting tjenester)."
Name compat_bunnycdn.php: "BunnyCDN kompatibilitetsmodul"
Name module_abuseipdb.php: "AbuseIPDB modul"
Name module_badhosts.php: "Dårlig vertene blokkeringsmodul"
Name module_badhosts_isps.php: "Dårlig vertene blokkeringsmodul (ISPs)"
Name module_badtlds.php: "Dårlig TLDs blokkeringsmodul"
Name module_baidublocker.php: "Baidu blokkeringsmodul"
Name module_botua.php: "Valgfri brukeragentmodul"
Name module_cookies.php: "Valgfrie informasjonskapselskannermodul"
Name module_extras.php: "Valgfrie sikkerhetstilleggsmodul"
Name module_refspam.php: "Henvisende spam modul"
Name module_sfs.php: "Stop Forum Spam modul"
Name module_ua.php: "Tom UA-blokkeringsmodul"
Name module_yandexblocker.php: "Yandex blokkeringsmodul"
bNav_home_logout: "<a href="?">Hjem</a> | <a href="?cidram-page=logout">Logg Ut</a>"
bNav_logout: "<a href="?cidram-page=logout">Logg Ut</a>"
config_PHPMailer_add_reply_to_address: "Svaradressen for å sitere når du sender e-post via SMTP."
config_PHPMailer_add_reply_to_name: "Svarnavnet til å sitere når du sender e-post via SMTP."
config_PHPMailer_enable_two_factor: "Dette direktivet bestemmer om du skal bruke 2FA for frontend-kontoer."
config_PHPMailer_event_log: "En fil for å logge alle hendelser i forhold til PHPMailer. Angi et filnavn, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_PHPMailer_host: "SMTP-verten til bruk for utgående e-post."
config_PHPMailer_password: "Passordet som skal brukes når du sender e-post via SMTP."
config_PHPMailer_port: "Portnummeret som skal brukes til utgående e-post. Standardverdi = 587."
config_PHPMailer_set_from_address: "Avsenderadressen for å sitere når du sender e-post via SMTP."
config_PHPMailer_set_from_name: "Avsendernavnet for å sitere når du sender e-post via SMTP."
config_PHPMailer_skip_auth_process: "Innstilling av dette direktivet til <code>true</code> instruerer PHPMailer til å hoppe over den normale autentiseringsprosessen som normalt oppstår når du sender e-post via SMTP. Dette bør unngås, fordi hoppe over denne prosessen kan utsette utgående e-post til MITM-angrep, men kan være nødvendig i tilfeller der denne prosessen forhindrer PHPMailer fra å koble til en SMTP-server."
config_PHPMailer_smtp_auth: "Dette direktivet bestemmer om du skal autentisere SMTP-økter (bør vanligvis la det være alene)."
config_PHPMailer_smtp_secure: "Protokollen som skal brukes når du sender e-post via SMTP (TLS eller SSL)."
config_PHPMailer_username: "Brukernavnet som skal brukes når du sender e-post via SMTP."
config_experimental: "Ustabil/Eksperimentell!"
config_general_allow_gethostbyaddr_lookup: "Tillat gethostbyaddr oppslag når UDP er utilgjengelig? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_general_ban_override: "Overstyr "forbid_on_block" når "infraction_limit" overskrides? Når overstyrende: Blokkerte forespørsler returnerer en tom side (malfiler blir ikke brukt). 200 = Ikke overstyre [Standardverdi]. Andre verdier er de samme som tilgjengelige verdier for "forbid_on_block"."
config_general_default_algo: "Definerer hvilken algoritme som skal brukes for alle fremtidige passord og økter. Alternativer: PASSWORD_DEFAULT (standardverdi), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (krever PHP &gt;= 7.2.0)."
config_general_default_dns: "En kommaseparert liste over DNS-servere som skal brukes til vertsnavn-oppslag. Standardverdi = "8.8.8.8,8.8.4.4" (Google DNS). ADVARSEL: Ikke endre dette med mindre du vet hva du gjør!"
config_general_disable_frontend: "Deaktiver tilgang til frontenden? Frontend tilgang kan gjøre CIDRAM mer overskuelig, men kan også være en potensiell sikkerhetsrisiko også. Det anbefales å administrere CIDRAM via bakenden når det er mulig, men frontend tilgang er gitt for når det ikke er mulig. Hold den deaktivert med mindre du trenger det. False = Aktiver tilgang til frontenden; True = Deaktiver tilgang til frontenden [Standardverdi]."
config_general_disable_webfonts: "Deaktiver webfonter? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_general_disabled_channels: "Dette kan brukes til å forhindre CIDRAM i å bruke bestemte kanaler når du sender forespørsler (f.eks, når du oppdaterer, når du henter komponentmetadata, osv)."
config_general_emailaddr: "Hvis du vil, du kan levere en e-postadresse her for å bli gitt til brukerne når de er blokkert, for dem å bruke som et kontaktpunkt for støtte og/eller assistanse i tilfelle de blir blokkert feilaktig eller i feil. ADVARSEL: Uansett hvilken e-postadresse du leverer her, det vil helt sikkert bli ervervet av spamboter og skraper i løpet av bruken her, og så, det anbefales sterkt at hvis du velger å levere en e-postadresse her, at du sørger for at e-postadressen du oppgir her er en engangsadresse og/eller en adresse som du ikke bryr deg om å bli spammet (dvs., du vil sannsynligvis ikke bruke dine primære personlige eller primære virksomhets e-postadresser)."
config_general_emailaddr_display_style: "Hvordan foretrekker du e-postadressen som skal presenteres for brukerne?"
config_general_empty_fields: "Hvordan skal CIDRAM håndtere tomme felter når du logger og viser blokkhendelseinformasjon? "include" = Inkluder tomme felt. "omit" = Utelater tomme felt [standardverdi]."
config_general_forbid_on_block: "Hvilken HTTP-statusmelding skal CIDRAM sende når blokkerer forespørsler? (Se dokumentasjonen for mer informasjon)."
config_general_force_hostname_lookup: "Håndheve vertsnavn-oppslag? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]. Vertsnavn-oppslag utføres normalt på en "etter behov" basis, men kan håndheves for alle forespørsler. Å gjøre det kan være nyttig som et middel til å gi mer detaljert informasjon i loggfilene, men kan også ha en litt negativ effekt på ytelsen."
config_general_frontend_log: "Fil for å logge innloggingsforsøk på frontenden. Angi et filnavn, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_general_hide_version: "Skjul versjoninformasjon fra logger og sideutdata? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]."
config_general_ipaddr: "Hvor finner jeg IP-adressen til å koble til forespørsler? (Nyttig for tjenester som Cloudflare og så videre). Standardverdi = REMOTE_ADDR. ADVARSEL: Ikke endre dette med mindre du vet hva du gjør!"
config_general_lang: "Angi standardspråket for CIDRAM."
config_general_lang_override: "Lokaliser i henhold til HTTP_ACCEPT_LANGUAGE når det er mulig? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_general_log_banned_ips: "Inkluder blokkerte forespørsler fra utestengt IP-adresser i loggfilene? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_general_log_rotation_action: "Loggrotasjon begrenser antall loggfiler som bør eksistere til enhver tid. Når nye loggfiler blir opprettet, hvis det totale antall loggfiler overskrider den angitte grensen, den angitte handlingen vil bli utført. Du kan angi ønsket handling her. Delete = Slett de eldste loggfiler, til grensen ikke overskrides. Archive = Først arkiver, og deretter slett de eldste loggfiler, til grensen ikke overskrides."
config_general_log_rotation_limit: "Loggrotasjon begrenser antall loggfiler som bør eksistere til enhver tid. Når nye loggfiler blir opprettet, hvis det totale antall loggfiler overskrider den angitte grensen, den angitte handlingen vil bli utført. Du kan angi ønsket grense her. En verdi på 0 deaktiverer loggrotasjon."
config_general_log_sanitisation: "Når du bruker frontend loggene siden for å vise loggdata, CIDRAM sanitiserer loggdataene før de vises, for å beskytte brukere mot XSS-angrep og andre mulige trusler som loggdataene kan inneholde. Men som standard, data blir ikke sanitisert under logging. Dette er for å sikre at loggdata blir bevart nøyaktig, for å hjelpe enhver heuristisk analyse som kan være nødvendig i fremtiden. Men hvis en bruker forsøker å lese loggdata ved hjelp av eksterne verktøy, og hvis de eksterne verktøyene ikke utfører sin egen sanitetsprosess, brukeren kan bli utsatt for XSS-angrep. Om nødvendig kan du endre standardoppførselen ved hjelp av dette konfigurasjonsdirektivet. True = Sanitiser data når du logger på det (dataene blir bevart mindre nøyaktig, men XSS-risikoen er lavere). False = Ikke sanitiser data når du logger på det (dataene blir bevart mer nøyaktig, men XSS-risikoen er høyere) [Standardverdi]."
config_general_logfile: "Menneskelig-lesbar fil for å logge av alle blokkerte tilgangsforsøk. Angi et filnavn, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_general_logfile_apache: "Apache-stil fil for å logge alle blokkerte tilgangsforsøk. Angi et filnavn, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_general_logfile_serialized: "Serialisert fil å logge av alle blokkerte tilgangsforsøk. Angi et filnavn, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_general_maintenance_mode: "Aktiver vedlikeholdsmodus? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]. Deaktiverer alt annet enn frontenden. Noen ganger nyttig for når du oppdaterer CMS, rammeverker, osv."
config_general_max_login_attempts: "Maksimum antall påloggingsforsøk i front-end. Standard = 5."
config_general_numbers: "Hvordan foretrekker du at tall vises? Velg eksempelet som passer best for deg."
config_general_protect_frontend: "Angir om beskyttelsen som normalt leveres av CIDRAM, skal brukes på frontenden. True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_general_search_engine_verification: "Forsøk å bekrefte forespørsler fra søkemotorer? Verifiserende søkemotorer sikrer at de ikke vil bli utestengt som et resultat av å overskride infraksjonsgrensen (utestenging mot søkemotorer fra nettstedet ditt vil vanligvis ha en negativ effekt på søkemotorrangeringen din, SEO, osv). Når verifisert, kan søkemotorer bli blokkert som normalt, men vil ikke bli utestengt. Når det ikke er verifisert, er det mulig for dem å bli utestengt som et resultat av å overskride infraksjonsgrensen. Dess, søkemotor verifisering gir beskyttelse mot falske søkemotor forespørsler og mot potensielt skadelige enheter som later til å være søkemotorer (slike forespørsler vil bli blokkert når søkemotor verifisering er aktivert). True = Aktiver søkemotor verifisering [Standardverdi]; False = Deaktiver søkemotor verifisering."
config_general_silent_mode: "Bør CIDRAM stille omdirigere blokkerte tilgangsforsøk i stedet for å vise "Tilgang Nektet" siden? Hvis ja, spesifiser stedet for å omdirigere blokkerte tilgangsforsøk til. Hvis nei, la denne variablen være tom."
config_general_social_media_verification: "Forsøk å verifisere sosial media forespørsler? Sosial media verifisering gir beskyttelse mot falske sosiale medier forespørsler (slike forespørsler vil bli blokkert). True = Aktiver sosial media verifisering [Standardverdi]; False = Deaktiver sosial media verifisering."
config_general_statistics: "Spor CIDRAM bruksstatistikk? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]."
config_general_time_format: "Dato/tid notasjonsformat som brukes av CIDRAM. Ytterligere alternativer kan legges på forespørsel."
config_general_time_offset: "Tidssone forskjøvet i minutter."
config_general_timezone: "Din tidssone."
config_general_truncate: "Skjær loggfiler når de kommer til en viss størrelse? Verdi er den maksimale størrelsen i B/KB/MB/GB/TB som en loggfil kan vokse til før den blir avkortet. Standardverdi på 0KB deaktiverer avkorting (loggfilene kan vokse på ubestemt tid). Merk: Gjelder for individuelle loggfiler! Størrelsen på loggfiler anses ikke kollektivt."
config_legal_omit_hostname: "Utelat vertsnavn fra logger? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]."
config_legal_omit_ip: "Utelat IP-adresser fra logger? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]. Merk: "pseudonymise_ip_addresses" blir overflødig når "omit_ip" er "true"."
config_legal_omit_ua: "Utelat brukeragenter fra logger? True = Ja; False = Nei [Standardverdi]."
config_legal_privacy_policy: "Adressen til en relevant personvernpolicy som skal vises i bunnteksten til genererte sider. Angi en nettadresse, eller la det være tomt for å deaktivere."
config_legal_pseudonymise_ip_addresses: "Pseudonymisere IP-adresser når du logger? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_rate_limiting_allowance_period: "Antall timer for å spore bruken. Standardverdi = 0."
config_rate_limiting_max_bandwidth: "Maksimal båndbredde tillatt innenfor tillatelsesperioden før hastighetsbegrensende fremtidige forespørsler. En verdi på 0 deaktiverer denne typen hastighetsbegrensende. Standardverdi = 0KB."
config_rate_limiting_max_requests: "Maksimalt antall forespørsler tillatt innen tillatelsesperioden før hastighetsbegrensende fremtidige forespørsler. En verdi på 0 deaktiverer denne typen hastighetsbegrensende. Standardverdi = 0."
config_rate_limiting_precision_ipv4: "Presisjonen som skal brukes til å spore IPv4-bruk. Verdi speiler CIDR-blokkstørrelse. Sett til 32 for best presisjon. Standardverdi = 32."
config_rate_limiting_precision_ipv6: "Presisjonen som skal brukes til å spore IPv6-bruk. Verdi speiler CIDR-blokkstørrelse. Sett til 128 for best presisjon. Standardverdi = 128."
config_recaptcha_api: "Hvilken API skal du bruke? V2 eller invisible?"
config_recaptcha_expiry: "Antall timer for å huske reCAPTCHA-forekomster."
config_recaptcha_lockip: "Lås reCAPTCHA til IP-adresser?"
config_recaptcha_lockuser: "Lås reCAPTCHA til brukere?"
config_recaptcha_logfile: "Logg på alle reCAPTCHA-forsøk? Hvis ja, spesifiser navnet som skal brukes til loggfilen. Hvis nei, la denne variablen være tom."
config_recaptcha_secret: "Denne verdien bør samsvare med den "secret key" for reCAPTCHA, som du finner i reCAPTCHA-dashbordet."
config_recaptcha_show_cookie_warning: "Inkludere informasjonskapsel advarsel? True = Ja [Standardverdi]; False = Nei."
config_recaptcha_signature_limit: "Maksimalt antall signaturer som kan utløses når en reCAPTCHA-forekomst skal tilbys. Standardverdi = 1. Hvis dette nummeret overskrides for en bestemt forespørsel, vil ikke en reCAPTCHA-forekomst bli tilbudt."
config_recaptcha_sitekey: "Denne verdien bør samsvare med den "site key" for reCAPTCHA, som du finner i reCAPTCHA-dashbordet."
config_recaptcha_usemode: "Definerer hvordan CIDRAM skal bruke reCAPTCHA (se dokumentasjon)."
config_signatures_block_bogons: "Blokker bogon/martian CIDRer? Hvis du forventer tilkoblinger til nettstedet ditt fra ditt lokale nettverk, fra localhost eller fra ditt LAN, bør dette direktivet settes til false. Hvis du ikke forventer slike tilkoblinger, bør dette direktivet settes til true."
config_signatures_block_cloud: "Blokker CIDRer identifisert som tilhørende web-verter og sky-tjenester? Hvis du driver en API-tjeneste fra nettstedet ditt eller hvis du forventer at andre nettsteder skal koble til nettstedet ditt, bør dette settes til false. Hvis du ikke gjør det, da bør dette direktivet settes til true."
config_signatures_block_generic: "Blokker CIDRer anbefales vanligvis for svarteliste? Dette dekker alle signaturer som ikke er merket som en del av noen av de andre mer spesifikke signaturkategoriene."
config_signatures_block_legal: "Blokker CIDRer som svar på juridiske forpliktelser? Dette direktivet bør normalt ikke ha noen effekt, fordi CIDRAM ikke som standard forbinder noen CIDRer med "juridiske forpliktelser" som standard, men det eksisterer likevel som et ekstra kontrollmål til fordel for eventuelle tilpassede signaturfiler eller moduler som kan eksistere av juridiske årsaker."
config_signatures_block_malware: "Blokker IP-adresser knyttet til skadelig programvare? Dette inkluderer C&C-servere, infiserte maskiner, maskiner involvert i distribusjon av skadelig programvare, etc."
config_signatures_block_proxies: "Blokker CIDRer som er identifisert som tilhørende proxy-tjenester eller VPNer? Hvis du trenger at brukerne skal kunne få tilgang til nettstedet ditt fra proxy-tjenester og VPNer, bør dette settes til false. Ellers, hvis du ikke trenger proxy-tjenester eller VPNer, bør dette direktivet settes til true som et middel til å forbedre sikkerheten."
config_signatures_block_spam: "Blokker CIDRer som er utsatt for høy risiko for spam? Med mindre du opplever problemer når du gjør det, bør dette vanligvis alltid settes til true."
config_signatures_default_tracktime: "Hvor mange sekunder å spore IPer som er utestengt av moduler. Standardverdi = 604800 (1 uke)."
config_signatures_infraction_limit: "Maks antall infraksjoner som en IP har lov til å pådra seg før den er utestengt av IP-sporing. Standardverdi = 10."
config_signatures_ipv4: "En liste over IPv4 signaturfiler som CIDRAM skal forsøke å analysere, separert av kommaer."
config_signatures_ipv6: "En liste over IPv6 signaturfiler som CIDRAM skal forsøke å analysere, separert av kommaer."
config_signatures_modules: "En liste over modulfiler som skal lastes etter at du har sjekket IPv4/IPv6-signaturer, separert av kommaer."
config_signatures_track_mode: "Når skal infraksjoner regnes? False = Når IPer blokkert av moduler. True = Når IPer er blokkert av en eller annen grunn. Standardverdi = False."
config_supplementary_cache_options_enable_apcu: "Dette angir om skal bruke APCu for caching. Standardverdi = False."
config_supplementary_cache_options_enable_memcached: "Dette angir om skal bruke Memcached for caching. Standardverdi = False."
config_supplementary_cache_options_enable_pdo: "Dette angir om skal bruke PDO for caching. Standardverdi = False."
config_supplementary_cache_options_enable_redis: "Dette angir om skal bruke Redis for caching. Standardverdi = False."
config_supplementary_cache_options_memcached_host: "Memcached vertsverdi. Standardverdi = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_memcached_port: "Memcached portsverdi. Standardverdi = "11211"."
config_supplementary_cache_options_pdo_dsn: "PDO DSN-verdi. Standardverdi = "mysql:dbname=cidram;host=localhost;port=3306"."
config_supplementary_cache_options_pdo_password: "PDO passord."
config_supplementary_cache_options_pdo_username: "PDO brukernavn."
config_supplementary_cache_options_redis_host: "Redis vertsverdi. Standardverdi = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_redis_port: "Redis portsverdi. Standardverdi = "6379"."
config_supplementary_cache_options_redis_timeout: "Redis timeout-verdi. Standardverdi = "2.5"."
config_template_data_css_url: "URL for CSS-fil for tilpassede temaer."
config_template_data_magnification: "Font forstørrelse. Standardverdi = 1."
config_template_data_theme: "Standard tema som skal brukes til CIDRAM."
confirm_action: "Er du sikker på at du vil "%s"?"
field_2fa: "2FA kode"
field_Request_Method: "Forespørselsmetode"
field_activate: "Aktiver"
field_add_more_conditions: "Legg til en ny betingelse"
field_banned: "Utestengt"
field_blocked: "Blokkert"
field_cidr: "Generer utdata som CIDRer"
field_clear: "Rydde"
field_clear_all: "Rydde alt"
field_clickable_link: "Klikkbar lenke"
field_component: "Komponent"
field_confirm: "Bekrefte"
field_create_new_account: "Opprette ny konto"
field_deactivate: "Deaktiver"
field_delete: "Slett"
field_delete_account: "Slett konto"
field_download_file: "Nedlasting"
field_edit_file: "Rediger"
field_expiry: "Utløp"
field_false: "False (Falsk)"
field_file: "Fil"
field_filename: "Filnavn: "
field_filetype_directory: "Filkatalog"
field_filetype_info: "{EXT}-Fil"
field_filetype_unknown: "Ukjent"
field_include: "Inkluder tomme felt"
field_infractions: "Infraksjoner"
field_install: "Installer"
field_ip_address: "IP-Adresse"
field_latest_version: "Siste Versjon"
field_log_in: "Logg Inn"
field_netmask: "Generer utdata som nettmasker"
field_new_name: "Nytt navn:"
field_nonclickable_text: "Ikke-klikkbar tekst"
field_ok: "OK"
field_omit: "Utelater tomme felt"
field_options: "Alternativer"
field_password: "Passord"
field_permissions: "Tillatelser"
field_preferred_direct_input: "Direkte inngang"
field_preferred_list: "Aktuelt aktive signaturfiler"
field_preserve: "Bevar tagger og kommentarer"
field_range: "Område (Først ? Siste)"
field_reasonmessage: "Hvorfor Blokkert (detaljert)"
field_rename_file: "Gi nytt navn"
field_reset: "Tilbakestille"
field_set_new_password: "Sett inn nytt passord"
field_size: "Total størrelse: "
field_size_GB: "GB"
field_size_KB: "KB"
field_size_MB: "MB"
field_size_TB: "TB"
field_size_bytes: "byte"
field_status: "Status"
field_system_timezone: "Bruk systemets standard tidssone."
field_tracking: "Sporing"
field_true: "True (Ekte)"
field_ualc: "Bruker Agent (små bokstaver)"
field_uninstall: "Avinstaller"
field_update: "Oppdater"
field_update_all: "Oppdater alt"
field_update_signatures_files: "Oppdater signaturfiler"
field_upload_file: "Last opp ny fil"
field_username: "Brukernavn"
field_verify: "Verifisere"
field_verify_all: "Verifisere alt"
field_your_version: "Din Versjon"
header_login: "Vennligst logg inn for å fortsette."
label_active_config_file: "Aktiv konfigurasjonsfil: "
label_actual: "Faktiske"
label_aux_actBlk: "blokkere"
label_aux_actByp: "omgå"
label_aux_actGrl: "grå liste"
label_aux_actLog: "ikke logg"
label_aux_actWhl: "hvit liste"
label_aux_create_new_rule: "Opprett ny regel"
label_aux_logic_all: "For å utløse regelen må alle betingelser være oppfylt."
label_aux_logic_any: "Eventuelle "likeverdige" (=) betingelse kan utløse regelen, så lenge alle "ikke likeverdige" (?) betingelser også er oppfylt."
label_aux_menu_action: "Hvis følgende betingelser er oppfylt, %s forespørselen."
label_aux_menu_method: "Bruk %s for å teste betingelsene."
label_aux_modify_rule: "Endre regelen"
label_aux_move_bottom: "Flytt regelen til bunnen"
label_aux_move_top: "Flytt regelen til toppen"
label_aux_mtdReg: "regelmessig uttrykkene"
label_aux_mtdStr: "direkte streng sammenligning"
label_aux_mtdWin: "Windows-stil jokertegn"
label_aux_name: "Et navn på den nye regelen:"
label_aux_reason: "Årsaken til brukeren når den er blokkert:"
label_backup_location: "Repository backup steder (i nødstilfelle, eller hvis alt annet mislykkes):"
label_banned: "Forespørsler utestengt"
label_blocked: "Forespørsler blokkert"
label_branch: "Branch siste stabile:"
label_check_aux: "Test også mot tilleggsregler."
label_check_modules: "Test også mot moduler."
label_check_verification: "Test også mot søkemotor og sosial media verifisering."
label_cidram: "CIDRAM versjon brukt:"
label_clientinfo: "Klientinformasjon:"
label_displaying:
 - "<span class="txtRd">%s</span> oppføring vises."
 - "<span class="txtRd">%s</span> oppføringer vises."
label_displaying_that_cite:
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> oppføring vises som citerer "%2$s"."
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> oppføringer vises som citerer "%2$s"."
label_expected: "Forventet"
label_expires: "Utgår: "
label_extension: "Forlengelse"
label_false_positive_risk: "Falsk positiv risiko: "
label_fmgr_cache_data: "Cache data og midlertidige filer"
label_fmgr_disk_usage: "CIDRAM diskbruk: "
label_fmgr_free_space: "Ledig diskplass: "
label_fmgr_other_sig: "Andre regler, signaturfiler, etc"
label_fmgr_safety: "Sikkerhetsmekanismer"
label_fmgr_total_disk_usage: "Totalt diskbruk: "
label_fmgr_total_space: "Totalt diskplass: "
label_fmgr_updates_metadata: "Komponentoppdateringsmetadata"
label_hide: "Gjem"
label_ignore: "Ignorere dette"
label_installed_available: "Installert/Tilgjengelig"
label_integrity_check: "Integritetskontroll: "
label_never: "Aldri"
label_os: "Operativsystem brukt:"
label_other-ActiveIPv4: "Aktive IPv4 signaturfiler"
label_other-ActiveIPv6: "Aktive IPv6 signaturfiler"
label_other-ActiveModules: "Aktive moduler"
label_other-Since: "Startdato"
label_other: "Annen"
label_php: "PHP versjon brukt:"
label_preferred_source: "Foretrukket kilde:"
label_reCAPTCHA: "reCAPTCHA forsøk"
label_results: "Resultater (%s i ? %s avvist ? %s akseptert ? %s sammensmeltet ? %s ut):"
label_sanity_check: "Sikkerhetskontroll: "
label_sapi: "SAPI brukt:"
label_show: "Vis"
label_show_by_origin: "Vis etter opprinnelse"
label_signature_type: "Signaturtype:"
label_stable: "Siste stabile:"
label_sysinfo: "Systeminformasjon:"
label_tests: "Tester:"
label_total: "Total"
label_unignore: "Ikke ignorere dette"
label_unstable: "Siste ustabil:"
label_used_with: "Brukes med: "
label_your_ip: "Din IP:"
label_your_ua: "Din UA:"
link_accounts: "Kontoer"
link_aux: "Tilleggsregler"
link_cache_data: "Cache Data"
link_cidr_calc: "CIDR-Kalkulator"
link_config: "Konfigurasjon"
link_documentation: "Dokumentasjon"
link_file_manager: "Filbehandler"
link_fixer: "Signaturfilfikseren"
link_home: "Hjem"
link_ip_aggregator: "IP-Aggregator"
link_ip_test: "IP-Test"
link_ip_tracking: "IP-Sporing"
link_logs: "Logger"
link_range: "Signatur Tabeller"
link_sections_list: "Seksjonsliste"
link_statistics: "Statistikk"
link_textmode: "Tekstformatering: <a href="%1$sfalse%2$s">Enkel</a> ? <a href="%1$strue%2$s">Fancy</a> ? <a href="%1$stally%2$s">Tally</a>"
link_updates: "Oppdateringer"
logs_logfile_doesnt_exist: "Utvalgte loggfilen finnes ikke!"
logs_no_logfile_selected: "Ingen loggfil valgt."
logs_no_logfiles_available: "Ingen loggfiler tilgjengelig."
max_login_attempts_exceeded: "Maks antall påloggingsforsøk er overskredet; Tilgang nektet."
previewer_days: "Dager"
previewer_hours: "Timer"
previewer_minutes: "Minutter"
previewer_months: "Måneder"
previewer_seconds: "Sekunder"
previewer_weeks: "Uker"
previewer_years: "År"
response_2fa_invalid: "Feil 2FA-kode angitt. Autentisering mislyktes."
response_2fa_valid: "Autentisering lyktes."
response_accounts_already_exists: "En konto med det brukernavnet eksisterer allerede!"
response_accounts_created: "Kontoen opprettet!"
response_accounts_deleted: "Kontoen slettet!"
response_accounts_doesnt_exist: "Den kontoen eksisterer ikke."
response_accounts_password_updated: "Passordet oppdatert!"
response_activated: "Aktivering vellykket."
response_activation_failed: "Aktivering mislyktes!"
response_aux_none: "Det finnes for øyeblikket ingen tilleggsregler."
response_aux_rule_created_successfully: "Ny tilleggsregel, "%s", opprettet vellykket."
response_aux_rule_deleted_successfully: "Tilleggsregel, "%s", slettet vellykket."
response_checksum_error: "Checksum feil! Fil avvist!"
response_component_successfully_installed: "Komponent installert."
response_component_successfully_uninstalled: "Komponent avinstallert."
response_component_successfully_updated: "Komponent oppdatert."
response_component_uninstall_error: "Det oppsto en feil under forsøk på å avinstallere komponenten."
response_configuration_updated: "Konfigurasjon oppdatert."
response_deactivated: "Deaktivering vellykket."
response_deactivation_failed: "Deaktivering mislyktes!"
response_delete_error: "Sletting mislyktes!"
response_directory_deleted: "Filkatalog slettet!"
response_directory_renamed: "Filkatalog omdøpt!"
response_error: "Feil"
response_failed: "Mislyktes"
response_failed_to_install: "Installasjon mislyktes!"
response_failed_to_update: "Oppdatering mislyktes!"
response_file_deleted: "Fil slettet!"
response_file_edited: "Fil modifisert!"
response_file_renamed: "Fil omdøpt!"
response_file_uploaded: "Fil opplastet!"
response_login_invalid_password: "Innlogging mislyktes! Ugyldig passord!"
response_login_invalid_username: "Innlogging mislyktes! Brukernavnet eksisterer ikke!"
response_login_password_field_empty: "Passord-felt tomt!"
response_login_username_field_empty: "Brukernavn-felt tomt!"
response_login_wrong_endpoint: "Feil sluttpunkt!"
response_no: "Nei"
response_passed: "Bestått"
response_possible_problem_found: "Mulig problem funnet."
response_rename_error: "Omdøpe mislyktes!"
response_sanity_1: "Filen inneholder uventet innhold! Fil avvist!"
response_skipped: "Ignorert"
response_statistics_cleared: "Statistikk fjernet."
response_tracking_cleared: "Sporing fjernet."
response_updates_already_up_to_date: "Allerede oppdatert."
response_updates_not_installed: "Komponent ikke installert!"
response_updates_not_installed_php: "Komponent ikke installert (krever PHP &gt;= {V})!"
response_updates_outdated: "Utdatert!"
response_updates_outdated_manually: "Utdatert (vennligst oppdatere manuelt)!"
response_updates_outdated_php_version: "Utdatert (krever PHP &gt;= {V})!"
response_updates_unable_to_determine: "Kan ikke fastslå."
response_upload_error: "Opplasting mislyktes!"
response_verification_failed: "Verifisering mislyktes! Komponent kan bli skadet."
response_verification_success: "Verifisering suksess! Ingen problemer funnet."
response_yes: "Ja"
security_warning: "Et uventet problem oppstod under behandlingen av forespørselen din. Vær så snill, prøv på nytt. Hvis problemer oppstår, kontakt brukerstøtte."
state_async_deny: "Tillatelser ikke tilstrekkelig til å utføre asynkrone forespørsler. Prøv å logge inn igjen."
state_cache_is_empty: "Cachen er tom."
state_complete_access: "Komplett tilgang"
state_component_is_active: "Komponent er aktiv."
state_component_is_inactive: "Komponent er inaktiv."
state_component_is_provisional: "Komponent er foreløpig."
state_default_password: "Advarsel: Bruker standard passordet"
state_email_sent: "E-post ble sendt til "%s" vellykket."
state_failed_missing: "Oppgave mislyktes fordi en nødvendig komponent ikke er tilgjengelig."
state_fixer: "%s %s."
state_fixer_changed:
 - "Gjort <span class="txtRd">%s</span> endring"
 - "Gjort <span class="txtRd">%s</span> endringer"
state_fixer_seconds: "på <span class="txtRd">%s</span> sekunder"
state_ignored: "Ignorert"
state_loading: "Laster ..."
state_loadtime: "Sideforespørsel avsluttet om <span class="txtRd">%s</span> sekunder."
state_logged_in: "Logget inn."
state_logged_in_2fa_pending: "Logget inn + 2FA venter."
state_logged_out: "Logget ut."
state_logs_access_only: "Bare logger tilgang"
state_maintenance_mode: "Advarsel: Vedlikeholdsmodus er aktivert!"
state_password_not_valid: "Advarsel: Denne kontoen bruker ikke et gyldig passord!"
state_risk_high: "Høy"
state_risk_low: "Lav"
state_risk_medium: "Medium"
state_sl_totals: "Totals (Signaturer: <span class="txtRd">%s</span> ? Signaturseksjoner: <span class="txtRd">%s</span> ? Signaturfiler: <span class="txtRd">%s</span> ? Unikke seksjonskoder: <span class="txtRd">%s</span>)."
state_tracking:
 - "Foreløpig sporer %s IP-adresse."
 - "Foreløpig sporer %s IP-adresser."
switch-descending-order-set-false: "Sorter i stigende rekkefølge"
switch-descending-order-set-true: "Sorter i synkende rekkefølge"
switch-hide-non-outdated-set-false: "Ikke skjul hvis ikke utdatert"
switch-hide-non-outdated-set-true: "Skjul hvis ikke utdatert"
switch-hide-unused-set-false: "Ikke skjul ubrukte"
switch-hide-unused-set-true: "Skjul ubrukte"
switch-sort-by-name-set-false: "Sorter etter ID"
switch-sort-by-name-set-true: "Sorter etter navn"
switch-tracking-aux-set-false: "Ikke sjekk mot tilleggsregler"
switch-tracking-aux-set-true: "Sjekk mot tilleggsregler"
switch-tracking-blocked-already-set-false: "Ikke sjekk mot signaturfiler"
switch-tracking-blocked-already-set-true: "Sjekk mot signaturfiler"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-false: "Ikke skjul utestengt/blokkert IP-adresser"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-true: "Skjul utestengt/blokkert IP-adresser"
tip_2fa_sent: "En e-post som inneholder en 2FA-kode, er sendt til e-postadressen din. Vennligst bekreft denne koden nedenfor for å få tilgang til frontenden. Hvis du ikke mottok denne e-posten, kan du prøve å logge ut, vente i 10 minutter og logge på igjen for å motta en ny e-post som inneholder en ny kode."
tip_accounts: "Hallo, {username}.<br />Du kan kontrollere hvem som kan få tilgang til CIDRAM-frontenden ved hjelp av kontosiden."
tip_aux: "Hallo, {username}.<br />Du kan bruke denne siden til å opprette, slette og endre tilleggsregler for CIDRAM."
tip_cache_data: "Hallo, {username}.<br />Her kan du se innholdet i cachen."
tip_cidr_calc: "Hallo, {username}.<br />CIDR-kalkulatoren lar deg beregne hvilke CIDRer en IP-adresse er en faktor av."
tip_condition_placeholder: "Angi en verdi, eller legg blank for å se bort fra."
tip_config: "Hallo, {username}.<br />Konfigurasjonssiden lar deg endre konfigurasjonen for CIDRAM fra frontenden."
tip_custom_ua: "Skriv inn brukeragent (user agent) her (valgfritt)."
tip_enter_input_here: "Skriv inn innspill her."
tip_enter_ip_here: "Skriv inn IP her."
tip_enter_ips_here: "Skriv inn IPer her."
tip_fe_cookie_warning: "Merk: CIDRAM bruker en informasjonskapsel for å godkjenne innlogginger. Ved å logge inn, gir du ditt samtykke til at en informasjonskapsel skal opprettes og lagres av nettleseren din."
tip_file_manager: "Hallo, {username}.<br />Filbehandleren lar deg slette, redigere, laste opp og laste ned filer. Bruk med forsiktighet (du kan ødelegge installasjonen din med dette)."
tip_fixer: "Hallo, {username}.<br />Signaturfilfikseren gir en måte å oppdage og fikse potensielle problemer i signaturfiler."
tip_home: "Hallo, {username}.<br />Dette er hjemmesiden for frontenden av CIDRAM. Velg en lenke fra navigasjonsmenyen til venstre for å fortsette."
tip_ip_aggregator: "Hallo, {username}.<br />IP-aggregatoren lar deg uttrykke IPer og CIDRer på den minste mulige måten. Skriv inn dataene som skal aggregeres og trykk "OK"."
tip_ip_test: "Hallo, {username}.<br />IP-testsiden lar deg teste om IP-adresser er blokkert av signaturene som er installert."
tip_ip_test_switches: "(Når ikke valgt, blir bare signaturfiler testet mot)."
tip_ip_tracking: "Hallo, {username}.<br />IP-sporing-siden lar deg sjekke sporingsstatus for IP-adresser, for å sjekke hvilken av dem som er blitt utestengt, og å oppheve utestengt status eller slutte å spore hvis du vil gjøre det."
tip_login: "Standard brukernavn: <span class="txtRd">admin</span> ? Standard passord: <span class="txtRd">password</span>"
tip_logs: "Hallo, {username}.<br />Velg en loggfil fra listen nedenfor for å se innholdet i den loggfilen."
tip_pie_html: "Klikk på komponentnavnet for flere detaljer."
tip_range: "Hallo, {username}.<br />Denne siden viser noen grunnleggende statistiske opplysninger om signaturene som dekkes av de aktive signaturfilene."
tip_sections_list: "Hallo, {username}.<br />Denne siden viser hvilke seksjoner som finnes i de aktive signaturfilene."
tip_see_the_documentation: "Se <a href="https://github.com/CIDRAM/Docs/blob/master/readme.en.md\#SECTION6">dokumentasjonen</a> for informasjon om de ulike konfigurasjonsdirektiver og deres formål."
tip_statistics: "Hallo, {username}.<br />Denne siden viser noen grunnleggende bruksstatistikk angående CIDRAM-installasjonen."
tip_statistics_disabled: "Merk: Statistikksporing er for øyeblikket deaktivert, men kan aktiveres via konfigurasjonssiden."
tip_updates: "Hallo, {username}.<br />Oppdateringssiden lar deg installere, avinstallere og oppdatere de forskjellige komponentene i CIDRAM (kjernepakken, signaturer, L10N filer, osv)."
title_login: "Innloggingssiden"
warning: "Advarsler:"
warning_php_1: "Din PHP-versjon støttes ikke lenger lenger! Oppdatering anbefales!"
warning_php_2: "Din PHP-versjon er farlig! Oppdatering anbefales på det sterkeste!"
warning_signatures_1: "Ingen signaturfiler er aktive!"

info_some_useful_links: |
 Noen nyttige lenker:<br />
   <ul class="pieul">
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Verktøy, ressurser, etc for CIDRAM.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM/issues">CIDRAM Issues @ GitHub</a> ? Issues side for CIDRAM (støtte, assistanse, osv).</li>
      <li><a href="https://wordpress.org/plugins/cidram/">CIDRAM @ WordPress.org</a> ? WordPress plugin for CIDRAM.</li>
      <li><a href="https://bitbucket.org/macmathan/blocklists">macmathan/blocklists</a> ? Inneholder valgfrie blokklister og moduler for CIDRAM, for eksempel for blokkering av farlige roboter, uønskede land, utdaterte nettlesere, etc.</li>
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM-Extras">CIDRAM/CIDRAM-Extras</a> ? Ulike ekstramateriale.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Grupper, fora, fellesskap, etc.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.facebook.com/groups/2204685680/">PHP.earth @ Facebook</a> ? PHP læringsressurser og diskusjon.</li>
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/forum/">Forum @ Stop Forum Spam</a> ? Nyttig diskusjonsforum om å stoppe forum spam.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Andre nyttige verktøy, ressurser, tjenester, etc.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/">Stop Forum Spam</a> ? Opprettholder en database med kjente forumspammere. Nyttig for å beskytte nettsteder og fora mot spammere.</li>
      <li><a href="https://bgp.he.net/">Hurricane Electric BGP Toolkit</a> ? Få CIDRer fra ASNer, fastslå ASN-relasjoner, oppdag ASN basert på nettverksnavn, osv.</li>
      <li><a href="https://radar.qrator.net/">Radar by Qrator</a> ? Nyttig verktøy for å sjekke ASN-tilkobling og annen informasjon relatert til ASNer.</li>
      <li><a href="http://www.ipdeny.com/ipblocks/">IPdeny IP country blocks</a> ? En fantastisk og nøyaktig tjeneste for å generere landsdækkende signaturer.</li>
      <li><a href="https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/malware/">Google Malware Dashboard</a> ? Viser rapporter om malwareinfeksjonsrater for ASNer.</li>
      <li><a href="https://www.spamhaus.org/statistics/botnet-asn/">The Spamhaus Project</a> ? Viser rapporter om botnets infeksjonsrate for ASNer.</li>
      <li><a href="https://www.abuseat.org/public/asn.html">Abuseat.org's Composite Blocking List</a> ? Viser rapporter om botnets infeksjonsrate for ASNer.</li>
      <li><a href="https://abuseipdb.com/">AbuseIPDB</a> ? Opprettholder en database med kjente farlige IPer; Gir en API for å sjekke og rapportere IPer.</li>
      <li><a href="https://www.megarbl.net/index.php">MegaRBL.net</a> ? Opprettholder oppføringer av kjente spammere; Nyttig for å sjekke IP/ASN spam aktiviteter.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Informasjons og læringsressurser.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://php.earth/">PHP.earth</a> ? PHP læringsressurser og diskusjon.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Vulnerability-Charts/">Sårbarhetskart</a> ? Viser sikker/usikker versjon av ulike pakker (HHVM, PHP, phpMyAdmin, Python, osv).</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Compatibility-Charts/">Kompatibilitetskart</a> ? Viser kompatibilitetsinformasjon for ulike pakker (CIDRAM, phpMussel, osv).</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

msg_template_2fa: |
 <center><p>Hallo, %1$s.<br />
 <br />
 Din 2FA-kode for å logge inn i CIDRAM-fronten:</p>
 <h1>%2$s</h1>
 <p>Denne koden utløper om 10 minutter.</p></center>
msg_subject_2fa: "2FA (2-Faktorautentisering)"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.