PHP Classes

File: vault/lang/lang.nl.fe.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.nl.fe.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.nl.fe.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: L10N patch.
L10N patch.

- This commit adds *partial* internal language support for Latvian, Polish,
and Tamil (thank you to naveen17797 for the Tamil translations). Will
sync it all up with the other translations when there's time.
- Some minor miscellaneous refactoring/improvement of other L10N data.
Date: 2 years ago
Size: 44,581 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Dutch language data for the front-end (last modified: 2019.09.17).
##/

Extended Description Bypasses: "De standaard signature rondwegen normaal opgenomen met de primaire pakket."
Extended Description Chart.js: "Hiermee kan de frontend taartdiagrammen genereren.<br /><a href="https://github.com/chartjs/Chart.js">Chart.js</a> is beschikbaar via de <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT license</a>."
Extended Description IPv4-Bogons: "Blokkeert bogon/martian CIDR's."
Extended Description IPv4-ISPs: "Blokkeert gevaarlijk en spammy ISP's."
Extended Description IPv4-Other: "Blokkeert CIDR's voor proxies, VPN's, en diverse andere ongewenste diensten."
Extended Description IPv4: "Blokkeert ongewenste cloud-diensten en niet-menselijke eindpunten."
Extended Description IPv6-Bogons: "Blokkeert bogon/martian CIDR's."
Extended Description IPv6-ISPs: "Blokkeert gevaarlijk en spammy ISP's."
Extended Description IPv6-Other: "Blokkeert CIDR's voor proxies, VPN's, en diverse andere ongewenste diensten."
Extended Description IPv6: "Blokkeert ongewenste cloud-diensten en niet-menselijke eindpunten."
Extended Description PHPMailer: "Vereist voor het gebruik van functionaliteit die het verzenden van e-mail vereisen.<br /><a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">PHPMailer</a> is beschikbaar via de <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/blob/master/LICENSE">LGPLv2.1</a>-licentie."
Extended Description flags.css: "Voegt vlagondersteuning toe aan de front-end logboekpagina."
Extended Description module_abuseipdb.php: "Blokkeert aanvragen van IP's die worden vermeld op AbuseIPDB."
Extended Description module_badhosts.php: "Blokkeert hosts die vaak worden gebruikt door spammers, hackers en andere kwaadwillige entiteiten."
Extended Description module_badhosts_isps.php: "Blokkeert hosts van ISP's die vaak worden gebruikt door spammers, hackers en andere kwaadwillige entiteiten."
Extended Description module_badtlds.php: "Blokkeert hosts van TLD's die vaak worden gebruikt door spammers, hackers en andere kwaadwillige entiteiten."
Extended Description module_botua.php: "Blokkeert gebruikersagenten die zijn gekoppeld aan ongewenste bots en schadelijke activiteiten."
Extended Description module_cookies.php: "Biedt een beperkte bescherming tegen gevaarlijke cookies."
Extended Description module_extras.php: "Biedt een beperkte bescherming tegen verschillende aanvalsvectoren vaak gebruikt in aanvragen."
Extended Description module_refspam.php: "Blokkering op basis van verwijzende spam levert over het algemeen geen betekenisvol beveiligingsvoordeel op, maar in sommige gevallen kan het nuttig zijn voor sommige gebruikers, voor het verzamelen van meer informatie over verzoeken en erover te rapporteren."
Extended Description module_sfs.php: "Beschermt registratie en login tegen IP's die door SFS worden vermeld."
Name Bypasses: "Standaard signature rondwegen."
Name IPv4-Bogons: "IPv4 (bogons)."
Name IPv4-ISPs: "IPv4 (spammy ISP's)."
Name IPv4-Other: "IPv4 (proxies, VPN's, enz)."
Name IPv4: "IPv4 (cloud en hosting diensten)."
Name IPv6-Bogons: "IPv6 (bogons)."
Name IPv6-ISPs: "IPv6 (spammy ISP's)."
Name IPv6-Other: "IPv6 (proxies, VPN's, enz)."
Name IPv6: "IPv6 (cloud en hosting diensten)."
Name compat_bunnycdn.php: "BunnyCDN compatibiliteitsmodule"
Name module_abuseipdb.php: "AbuseIPDB module"
Name module_badhosts.php: "Slechte hosts blokker module"
Name module_badhosts_isps.php: "Slechte hosts blokker module (ISP's)"
Name module_badtlds.php: "Slechte TLD's blokker module"
Name module_baidublocker.php: "Baidu blokker module"
Name module_botua.php: "Optionele gebruikersagent module"
Name module_cookies.php: "Optionele cookie-scanner module"
Name module_extras.php: "Optionele beveiliging extra module"
Name module_refspam.php: "Verwijzersspam module"
Name module_sfs.php: "Stop Forum Spam module"
Name module_ua.php: "Lege UA blocker module"
Name module_yandexblocker.php: "Yandex blokker module"
bNav_home_logout: "<a href="?">Startpagina</a> | <a href="?cidram-page=logout">Uitloggen</a>"
bNav_logout: "<a href="?cidram-page=logout">Uitloggen</a>"
config_PHPMailer_add_reply_to_address: "Het antwoordadres voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_PHPMailer_add_reply_to_name: "De antwoordnaam voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_PHPMailer_enable_two_factor: "Deze richtlijn bepaalt of 2FA wordt gebruikt voor frontend-accounts."
config_PHPMailer_event_log: "Een bestand voor het loggen van alle evenementen met betrekking tot PHPMailer. Geef een bestandsnaam, of laat leeg om uit te schakelen."
config_PHPMailer_host: "De SMTP-host dat moet worden gebruikt voor uitgaande e-mail."
config_PHPMailer_password: "Het wachtwoord voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_PHPMailer_port: "Het poortnummer dat moet worden gebruikt voor uitgaande e-mail. Standaard = 587."
config_PHPMailer_set_from_address: "Het afzenderadres voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_PHPMailer_set_from_name: "De naam van de afzender voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_PHPMailer_skip_auth_process: "Wanneer <code>true</code>, geeft PHPMailer opdracht om het verificatieproces over te slaan dat normaal optreedt bij het verzenden van e-mail via SMTP. Dit moet worden vermeden, omdat bij het overslaan van dit verificatieproces uitgaande e-mail aan MITM-aanvallen kan worden blootgesteld, maar kan nodig zijn in gevallen waarin dit verificatieproces verhindert dat PHPMailer verbinding maakt met een SMTP-server."
config_PHPMailer_smtp_auth: "Deze richtlijn bepaalt of SMTP-sessies moeten worden geverifieerd (moet meestal alleen worden gelaten)."
config_PHPMailer_smtp_secure: "Het protocol voor het verzenden van e-mail via SMTP (TLS of SSL)."
config_PHPMailer_username: "De gebruikersnaam voor het verzenden van e-mail via SMTP."
config_experimental: "Instabiel/Experimenteel!"
config_general_allow_gethostbyaddr_lookup: "Zoeken op gethostbyaddr toestaan als UDP niet beschikbaar is? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_general_ban_override: "Overrijden "forbid_on_block" wanneer "infraction_limit" wordt overschreden? Wanneer het overrijdt: Geblokkeerde verzoeken retourneert een lege pagina (template bestanden worden niet gebruikt). 200 = Niet overrijden [Standaard]. Andere waarden zijn hetzelfde als de beschikbare waarden voor "forbid_on_block"."
config_general_default_algo: "Definieert welk algoritme u wilt gebruiken voor alle toekomstige wachtwoorden en sessies. Opties: PASSWORD_DEFAULT (standaard), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (vereist PHP &gt;= 7.2.0)."
config_general_default_dns: "Een door komma's gescheiden lijst met DNS-servers te gebruiken voor de hostnaam lookups. Standaard = "8.8.8.8,8.8.4.4" (Google DNS). WAARSCHUWING: Verander dit niet tenzij u weet wat u doet!"
config_general_disable_frontend: "Uitschakelen frontend toegang? frontend toegang kan CIDRAM beter beheersbaar te maken, maar kan ook een potentieel gevaar voor de veiligheid zijn. Het is aan te raden om CIDRAM te beheren via het backend wanneer mogelijk, maar frontend toegang is hier voorzien voor wanneer het niet mogelijk is. Hebben het uitgeschakeld tenzij u het nodig hebt. False = Inschakelen frontend toegang; True = Uitschakelen frontend toegang [Standaard]."
config_general_disable_webfonts: "Uitschakelen webfonts? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_general_disabled_channels: "Dit kan worden gebruikt om te voorkomen dat CIDRAM bepaalde kanalen gebruikt bij het verzenden van verzoeken (b.v., bij het bijwerken, bij het ophalen van metagegevens van componenten, enzovoort)."
config_general_emailaddr: "Indien u wenst, u kunt een e-mailadres op hier te geven te geven aan de gebruikers als ze geblokkeerd, voor hen te gebruiken als aanspreekpunt voor steun en/of assistentie in het geval dat ze worden onrechte geblokkeerd. WAARSCHUWING: Elke e-mailadres u leveren hier zal zeker worden overgenomen met spambots en schrapers in de loop van zijn wezen die hier gebruikt, en dus, het wordt ten zeerste aanbevolen als u ervoor kiest om een e-mailadres hier te leveren, dat u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u hier leveren is een wegwerp-adres en/of een adres dat u niet de zorg over wordt gespamd (met andere woorden, u waarschijnlijk niet wilt om uw primaire persoonlijk of primaire zakelijke e-mailadressen te gebruik)."
config_general_emailaddr_display_style: "Hoe zou u het e-mailadres voor gebruikers willen aanbieden?"
config_general_empty_fields: "Hoe moet CIDRAM lege velden afhandelen bij het loggen en weergeven van informatie over blokgebeurtenissen? "include" = Voeg lege velden in. "omit" = Sluit lege velden uit [standaard]."
config_general_forbid_on_block: "Welk HTTP-statusbericht moet CIDRAM verzenden bij het blokkeren van verzoeken? (Raadpleeg de documentatie voor meer informatie)."
config_general_force_hostname_lookup: "Hostname-opzoekingen afdwingen? True = Ja; False = Nee [Standaard]. Hostname-opzoekingen worden normaal uitgevoerd op basis van noodzaak, maar kan voor alle verzoeken worden gedwongen. Dit kan nuttig zijn als een middel om meer gedetailleerde informatie in de logbestanden te verstrekken, maar kan ook een licht negatief effect hebben op de prestaties."
config_general_frontend_log: "Bestand om de frontend login pogingen te loggen. Geef een bestandsnaam, of laat leeg om uit te schakelen."
config_general_hide_version: "Versleutelingsinformatie uit logs en pagina-uitvoer verbergen? True = Ja; False = Nee [Standaard]."
config_general_ipaddr: "Waar het IP-adres van het aansluiten verzoek te vinden? (Handig voor diensten zoals Cloudflare en dergelijke). Standaard = REMOTE_ADDR. WAARSCHUWING: Verander dit niet tenzij u weet wat u doet!"
config_general_lang: "Geef de standaardtaal voor CIDRAM."
config_general_lang_override: "Waar mogelijk lokaliseren volgens HTTP_ACCEPT_LANGUAGE? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_general_log_banned_ips: "Omvatten geblokkeerde verzoeken van verboden IP-adressen in de logbestanden? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_general_log_rotation_action: "Logrotatie beperkt het aantal logbestanden dat op elk moment zou moeten bestaan. Wanneer nieuwe logbestanden worden gemaakt en het totale aantal logbestanden de opgegeven limiet overschrijdt, wordt de opgegeven actie uitgevoerd. U kunt hier de gewenste actie opgeven. Delete = Verwijder de oudste logbestanden, totdat de limiet niet langer wordt overschreden. Archive = Eerst archiveer en verwijder vervolgens de oudste logbestanden, totdat de limiet niet langer wordt overschreden."
config_general_log_rotation_limit: "Logrotatie beperkt het aantal logbestanden dat op elk moment zou moeten bestaan. Wanneer nieuwe logbestanden worden gemaakt en het totale aantal logbestanden de opgegeven limiet overschrijdt, wordt de opgegeven actie uitgevoerd. U kunt hier de gewenste limiet opgeven. Een waarde van 0 zal logrotatie uitschakelen."
config_general_log_sanitisation: "Bij gebruik van de frontend logbestanden pagina om loggegevens te bekijken, CIDRAM sanitiseert de loggegevens voordat deze worden weergegeven, om gebruikers te beschermen tegen XSS-aanvallen en andere potentiŽle bedreigingen die logboekgegevens kunnen bevatten. Standaard echter, gegevens worden niet gesanitiseerd wanneer ze worden opgenomen. Dit is om ervoor te zorgen dat loggegevens nauwkeurig worden bewaard, om eventuele heuristische of forensische analyses te ondersteunen die in de toekomst nodig kunnen zijn. Echter, in het geval dat een gebruiker probeert om loggegevens te lezen met behulp van externe hulpmiddelen, en of die externe tools hun eigen sanitatieproces niet uitvoeren, de gebruiker kan worden blootgesteld aan XSS-aanvallen. Indien nodig kunt u het standaardgedrag wijzigen met behulp van deze configuratierichtlijn. True = Sanitiseren gegevens tijdens het opnemen (gegevens worden minder nauwkeurig bewaard, maar het XSS-risico is lager). False = Sanitiseren gegevens niet tijdens het opnemen (gegevens worden nauwkeuriger bewaard, maar het XSS-risico is hoger) [Standaard]."
config_general_logfile: "Mensen leesbare bestand om alle geblokkeerde toegang pogingen te loggen. Geef een bestandsnaam, of laat leeg om uit te schakelen."
config_general_logfile_apache: "Apache-stijl bestand om alle geblokkeerde toegang pogingen te loggen. Geef een bestandsnaam, of laat leeg om uit te schakelen."
config_general_logfile_serialized: "Geserialiseerd bestand om alle geblokkeerde toegang pogingen te loggen. Geef een bestandsnaam, of laat leeg om uit te schakelen."
config_general_maintenance_mode: "Inschakelen de onderhoudsmodus? True = Ja; False = Nee [Standaard]. Schakelt alles anders dan het frontend uit. Soms nuttig bij het bijwerken van uw CMS, frameworks, enz."
config_general_max_login_attempts: "Maximum aantal frontend-inlogpogingen. Standaard = 5."
config_general_numbers: "Hoe verkiest u nummers die worden weergegeven? Selecteer het voorbeeld dat het meest correct voor u lijkt."
config_general_protect_frontend: "Geeft aan of de bescherming die gewoonlijk door CIDRAM is voorzien moet worden toegepast op de frontend. True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_general_search_engine_verification: "Poging om aanvragen van zoekmachines te bevestigen? Verificatie van zoekmachines zorgt ervoor dat ze niet zullen worden verboden als gevolg van het overschrijden van de overtreding limiet (verbod op zoekmachines van uw website zal meestal een negatief effect hebben op uw zoekmachine ranking, SEO, enz). Wanneer geverifieerd, zoekmachines kunnen worden geblokkeerd als per normaal, maar zal niet worden verboden. Wanneer niet geverifieerd, het is mogelijk dat zij worden verboden ten gevolge van het overschrijden van de overtreding limiet. Bovendien, het verifiŽren van zoekmachines biedt bescherming tegen nep-zoekmachine aanvragen en tegen de mogelijk schadelijke entiteiten vermomd als zoekmachines (dergelijke aanvragen zal worden geblokkeerd wanneer het verifiŽren van zoekmachines is ingeschakeld). True = Inschakelen het verifiŽren van zoekmachines [Standaard]; False = Uitschakelen het verifiŽren van zoekmachines."
config_general_silent_mode: "Moet CIDRAM stilletjes redirect geblokkeerd toegang pogingen in plaats van het weergeven van de "Toegang Geweigerd" pagina? Als ja, geef de locatie te redirect geblokkeerd toegang pogingen. Als nee, verlaat deze variabele leeg."
config_general_social_media_verification: "Poging om aanvragen voor sociale media te verifiŽren? Verificatie van sociale media biedt bescherming tegen nep-aanvragen voor sociale media (dergelijke aanvragen worden geblokkeerd). True = Inschakelen verificatie van sociale media [Standaard]; False = Uitschakelen verificatie van sociale media."
config_general_statistics: "Track CIDRAM gebruiksstatistieken? True = Ja; False = Nee [Standaard]."
config_general_time_format: "De datum notatie gebruikt door CIDRAM. Extra opties kunnen worden toegevoegd op aanvraag."
config_general_time_offset: "Tijdzone offset in minuten."
config_general_timezone: "Uw tijdzone."
config_general_truncate: "Trunceren logbestanden wanneer ze een bepaalde grootte bereiken? Waarde is de maximale grootte in B/KB/MB/GB/TB dat een logbestand kan groeien tot voordat het wordt getrunceerd. De standaardwaarde van 0KB schakelt truncatie uit (logbestanden kunnen onbepaald groeien). Notitie: Van toepassing op individuele logbestanden! De grootte van de logbestanden wordt niet collectief beschouwd."
config_legal_omit_hostname: "Hostnamen uit logbestanden weglaten? True = Ja; False = Nee [Standaard]."
config_legal_omit_ip: "IP-adressen uit logbestanden weglaten? True = Ja; False = Nee [Standaard]. Opmerking: "pseudonymise_ip_addresses" wordt overbodig zijn wanneer "omit_ip" "true" is."
config_legal_omit_ua: "Gebruikersagenten uit logbestanden weglaten? True = Ja; False = Nee [Standaard]."
config_legal_privacy_policy: "Het adres van een relevant privacybeleid dat moet worden weergegeven in de voettekst van eventuele gegenereerde pagina's. Geef een URL, of laat leeg om uit te schakelen."
config_legal_pseudonymise_ip_addresses: "Pseudonimiseren de IP-adressen bij het schrijven van logbestanden? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_rate_limiting_allowance_period: "Het aantal uren om het gebruik te controleren. Standaard = 0."
config_rate_limiting_max_bandwidth: "De maximale hoeveelheid toegestane bandbreedte binnen de toeslagperiode voordat tarieflimiet voor toekomstige verzoeken wordt ingeschakeld. Een waarde van 0 schakelt dit type tarieflimiet uit. Standaard = 0KB."
config_rate_limiting_max_requests: "Het maximale aantal toegestane verzoeken binnen de toeslagperiode voordat de tarieflimiet voor toekomstige verzoeken wordt ingeschakeld. Een waarde van 0 schakelt dit type tarieflimiet uit. Standaard = 0."
config_rate_limiting_precision_ipv4: "De precisie om te gebruiken bij het monitoren op het gebruik van IPv4. Waarde weerspiegelt de CIDR-blokgrootte. Stel in op 32 voor de beste precisie. Standaard = 32."
config_rate_limiting_precision_ipv6: "De precisie om te gebruiken bij het monitoren op het gebruik van IPv6. Waarde weerspiegelt de CIDR-blokgrootte. Stel in op 128 voor de beste precisie. Standaard = 128."
config_recaptcha_api: "Welke API gebruiken? V2 of invisible?"
config_recaptcha_expiry: "Aantal uren om reCAPTCHA instanties herinneren."
config_recaptcha_lockip: "Binden reCAPTCHA om IP's?"
config_recaptcha_lockuser: "Binden reCAPTCHA om gebruikers?"
config_recaptcha_logfile: "Log alle reCAPTCHA pogingen? Zo ja, geef de naam te gebruiken voor het logbestand. Zo nee, laat u deze variabele leeg."
config_recaptcha_secret: "Deze waarde moet overeenkomen met de "secret key" voor uw reCAPTCHA, die kan worden gevonden binnen de reCAPTCHA dashboard."
config_recaptcha_show_cookie_warning: "Toon cookiewaarschuwing? True = Ja [Standaard]; False = Nee."
config_recaptcha_signature_limit: "Maximale aantal signatures dat kan worden veroorzaakt wanneer een reCAPTCHA-instantie wordt aangeboden. Standaard = 1. Als dit aantal wordt overschreden voor een bepaald verzoek, wordt er geen reCAPTCHA-instantie aangeboden."
config_recaptcha_sitekey: "Deze waarde moet overeenkomen met de "site key" voor uw reCAPTCHA, die kan worden gevonden binnen de reCAPTCHA dashboard."
config_recaptcha_usemode: "Bepaalt hoe CIDRAM reCAPTCHA moet gebruiken (raadpleeg de documentatie)."
config_signatures_block_bogons: "Blokkeren bogon/martian CIDR's? Als u verwacht aansluitingen om uw website vanuit uw lokale netwerk, vanuit localhost, of vanuit uw LAN, dit richtlijn moet worden ingesteld op false. Als u niet verwacht deze aansluitingen, dit richtlijn moet worden ingesteld op true."
config_signatures_block_cloud: "Blokkeren CIDR's geÔdentificeerd als behorend tot webhosting/cloud-diensten? Als u een api te bedienen vanaf uw website of als u verwacht dat andere websites aan te sluiten op uw website, dit richtlijn moet worden ingesteld op false. Als u niet, dan, dit richtlijn moet worden ingesteld op true."
config_signatures_block_generic: "Blokkeren CIDR's algemeen aanbevolen voor blacklisting? Dit omvat alle signatures die niet zijn gemarkeerd als onderdeel van elke van de andere, meer specifieke signature categorieŽn."
config_signatures_block_legal: "Blokkeren CIDR's als reactie op wettelijke verplichtingen? Dit richtlijn zou normaal gesproken geen effect moeten hebben, omdat CIDRAM als standaard geen CIDR's met "wettelijke verplichtingen" associeert, maar het bestaat niettemin als een extra beheersmaatregel ten behoeve van eventuele aangepaste signatuurbestanden of modules die mogelijk bestaan om wettelijke redenen."
config_signatures_block_malware: "Blokkeren IP's die zijn gekoppeld aan malware? Dit omvat C&C-servers, geÔnfecteerde machines, machines die betrokken zijn bij de distributie van malware, enz."
config_signatures_block_proxies: "Blokkeren CIDR's geÔdentificeerd als behorend tot proxy-services of VPN's? Als u vereisen dat gebruikers kan toegang tot uw website van proxy-services en VPN's, dit richtlijn moet worden ingesteld op false. Anders, als u geen proxy-services of VPN's nodig, dit richtlijn moet worden ingesteld op true als een middel ter verbetering van de beveiliging."
config_signatures_block_spam: "Blokkeren CIDR's geÔdentificeerd als zijnde hoog risico voor spam? Tenzij u problemen ondervindt wanneer u dit doet, in algemeen, dit moet altijd worden ingesteld op true."
config_signatures_default_tracktime: "Hoeveel seconden om IP's verboden door modules te volgen. Standaard = 604800 (1 week)."
config_signatures_infraction_limit: "Maximum aantal overtredingen een IP mag worden gesteld voordat hij wordt verboden door IP-tracking. Standaard = 10."
config_signatures_ipv4: "Een lijst van de IPv4 signatuurbestanden dat CIDRAM moet proberen om te gebruiken, afgebakend door komma's."
config_signatures_ipv6: "Een lijst van de IPv6 signatuurbestanden dat CIDRAM moet proberen om te gebruiken, afgebakend door komma's."
config_signatures_modules: "Een lijst van module bestanden te laden na verwerking van de IPv4/IPv6 signatures, afgebakend door komma's."
config_signatures_track_mode: "Wanneer moet overtredingen worden gerekend? False = Wanneer IP's geblokkeerd door modules worden. True = Wanneer IP's om welke reden geblokkeerd worden. Standaard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_apcu: "Dit geeft aan of APCu moet worden gebruikt voor caching. Standaard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_memcached: "Dit geeft aan of Memcached moet worden gebruikt voor caching. Standaard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_pdo: "Dit geeft aan of PDO moet worden gebruikt voor caching. Standaard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_redis: "Dit geeft aan of Redis moet worden gebruikt voor caching. Standaard = False."
config_supplementary_cache_options_memcached_host: "Memcached hostwaarde. Standaard = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_memcached_port: "Memcached poortwaarde. Standaard = "11211"."
config_supplementary_cache_options_pdo_dsn: "PDO DSN-waarde. Standaard = "mysql:dbname=cidram;host=localhost;port=3306"."
config_supplementary_cache_options_pdo_password: "PDO wachtwoord."
config_supplementary_cache_options_pdo_username: "PDO gebruikersnaam."
config_supplementary_cache_options_redis_host: "Redis hostwaarde. Standaard = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_redis_port: "Redis poortwaarde. Standaard = "6379"."
config_supplementary_cache_options_redis_timeout: "Redis timeoutwaarde. Standaard = "2.5"."
config_template_data_css_url: "CSS-bestand URL voor aangepaste thema's."
config_template_data_magnification: "Lettergrootte vergroting. Standaard = 1."
config_template_data_theme: "Standaard thema om te gebruiken voor CIDRAM."
confirm_action: "Weet u zeker dat u wilt "%s"?"
field_2fa: "2FA-code"
field_Request_Method: "Verzoek methode"
field_activate: "Activeren"
field_add_more_conditions: "Voeg meer voorwaarden"
field_banned: "Verboden"
field_blocked: "Geblokkeerd"
field_cidr: "Genereer uitvoer als CIDR's"
field_clear: "Annuleer"
field_clear_all: "Annuleer alles"
field_clickable_link: "Klikbare link"
field_component: "Component"
field_confirm: "Bevestigen"
field_create_new_account: "Nieuw Account CreŽren"
field_deactivate: "Deactiveren"
field_delete: "Verwijder"
field_delete_account: "Account Verwijderen"
field_download_file: "Download"
field_edit_file: "Bewerk"
field_expiry: "Vervaltijd"
field_false: "False (Vals)"
field_file: "Bestand"
field_filename: "Bestandsnaam: "
field_filetype_directory: "Bestandsmap"
field_filetype_info: "{EXT}-Bestand"
field_filetype_unknown: "Onbekend"
field_include: "Voeg lege velden in"
field_infractions: "Overtredingen"
field_install: "Installeren"
field_ip_address: "IP-Adres"
field_latest_version: "Laatste Versie"
field_log_in: "Inloggen"
field_netmask: "Genereer uitvoer als netmaskers"
field_new_name: "Nieuwe naam:"
field_nonclickable_text: "Niet-klikbare tekst"
field_ok: "OK"
field_omit: "Sluit lege velden uit"
field_options: "Opties"
field_password: "Wachtwoord"
field_permissions: "Machtigingen"
field_preferred_direct_input: "Directe invoer"
field_preferred_list: "Momenteel actieve signatuurbestanden"
field_preserve: "Tags en opmerkingen behouden"
field_range: "Bereik (Eerste ? Laatste)"
field_reasonmessage: "Waarom Geblokkeerd (gedetailleerd)"
field_rename_file: "Naam veranderen"
field_reset: "Resetten"
field_set_new_password: "Stel Nieuw Wachtwoord"
field_size: "Totale Grootte: "
field_size_GB: "GB"
field_size_KB: "KB"
field_size_MB: "MB"
field_size_TB: "TB"
field_size_bytes:
 - "byte"
 - "bytes"
field_status: "Toestand"
field_system_timezone: "Gebruik de systeem standaard tijdzone."
field_tracking: "Tracking"
field_true: "True (Waar)"
field_ualc: "User Agent (kleine letters)"
field_uninstall: "Verwijderen"
field_update: "Bijwerken"
field_update_all: "Bijwerken alles"
field_update_signatures_files: "Bijwerken signatuurbestanden"
field_upload_file: "Nieuw bestand uploaden"
field_username: "Gebruikersnaam"
field_verify: "VerifiŽren"
field_verify_all: "VerifiŽren alles"
field_your_version: "Uw Versie"
header_login: "Inloggen om verder te gaan."
label_active_config_file: "Actief configuratiebestand: "
label_actual: "Actueel"
label_aux_actBlk: "blokkeer"
label_aux_actByp: "omzeil"
label_aux_actGrl: "beschouwen als op de grijze lijst"
label_aux_actLog: "log niet"
label_aux_actWhl: "beschouwen als op de witte lijst"
label_aux_create_new_rule: "Maak een nieuwe regel"
label_aux_logic_all: "Om de regel te activeren, moet aan alle voorwaarden zijn voldaan."
label_aux_logic_any: "Elke "gelijk" (=) voorwaarde kan de regel activeren, zolang aan alle "niet gelijk" (?) voorwaarden ook wordt voldaan."
label_aux_menu_action: "Als de volgende voorwaarden zijn vervuld, %s het verzoek."
label_aux_menu_method: "Gebruik %s om de voorwaarden te testen."
label_aux_modify_rule: "Wijzig de regel"
label_aux_move_bottom: "Verplaats de regel naar de onderkant"
label_aux_move_top: "Verplaats de regel naar de top"
label_aux_mtdReg: "reguliere expressies"
label_aux_mtdStr: "directe stringvergelijking"
label_aux_mtdWin: "wildcards in Windows-stijl"
label_aux_name: "Een naam voor de nieuwe regel:"
label_aux_reason: "De reden die de gebruiker wordt gegeven wanneer geblokkeerd:"
label_backup_location: "Repository backup locaties (in geval van nood, of als al het andere faalt):"
label_banned: "Verzoeken verboden"
label_blocked: "Verzoeken geblokkeerd"
label_branch: "Branch laatste stabiele:"
label_check_aux: "Test ook tegen hulpregels."
label_check_modules: "Test ook tegen modules."
label_check_verification: "Test ook tegen verificatie van zoekmachines en sociale media."
label_cidram: "CIDRAM versie gebruikt:"
label_clientinfo: "Gebruikers informatie:"
label_displaying:
 - "<span class="txtRd">%s</span> item weergeven."
 - "<span class="txtRd">%s</span> items weergeven."
label_displaying_that_cite:
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> item weergeven dat "%2$s" citeert."
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> items weergeven dat "%2$s" citeren."
label_expected: "Verwacht"
label_expires: "Verloopt: "
label_extension: "Extensie"
label_false_positive_risk: "Vals positieve risico: "
label_fmgr_cache_data: "Cache data en tijdelijke bestanden"
label_fmgr_disk_usage: "CIDRAM-schijfgebruik: "
label_fmgr_free_space: "Vrije schijfruimte: "
label_fmgr_other_sig: "Andere regels, signatuurbestanden, enz"
label_fmgr_safety: "Veiligheidsmechanismen"
label_fmgr_total_disk_usage: "Totaal schijfgebruik: "
label_fmgr_total_space: "Totale schijfruimte: "
label_fmgr_updates_metadata: "Component updates metadata"
label_hide: "Verbergen"
label_ignore: "Negeer dit"
label_installed_available: "GeÔnstalleerd/Beschikbaar"
label_integrity_check: "Integriteitscontrole: "
label_never: "Nooit"
label_os: "Besturingssysteem gebruikt:"
label_other-ActiveIPv4: "Actieve IPv4 signatuurbestanden"
label_other-ActiveIPv6: "Actieve IPv6 signatuurbestanden"
label_other-ActiveModules: "Actieve modules"
label_other-Since: "Begin datum"
label_other: "Anders"
label_php: "PHP versie gebruikt:"
label_preferred_source: "Voorkeursbron:"
label_reCAPTCHA: "reCAPTCHA pogingen"
label_results: "Resultaten (%s in ? %s verworpen ? %s aanvaard ? %s samengevoegd ? %s uit):"
label_sanity_check: "Gezondheidscontrole: "
label_sapi: "SAPI gebruikt:"
label_show: "Zien"
label_show_by_origin: "Toon op oorsprong"
label_signature_type: "Signature type:"
label_stable: "Laatste stabiele:"
label_sysinfo: "Systeem informatie:"
label_tests: "Testen:"
label_total: "Totaal"
label_unignore: "Niet negeer dit"
label_unstable: "Laatste onstabiele:"
label_used_with: "Gebruikt met: "
label_your_ip: "Je IP:"
label_your_ua: "Je UA:"
link_accounts: "Accounts"
link_aux: "Aanvullende Regels"
link_cache_data: "Cachegegevens"
link_cidr_calc: "CIDR Calculator"
link_config: "Configuratie"
link_documentation: "Documentatie"
link_file_manager: "Bestandsbeheer"
link_fixer: "Signatuurbestanden-fixeer"
link_home: "Startpagina"
link_ip_aggregator: "IP-Aggregator"
link_ip_test: "IP Test"
link_ip_tracking: "IP-Tracking"
link_logs: "Logbestanden"
link_range: "Reeks Tafels"
link_sections_list: "Sectielijst"
link_statistics: "Statistieken"
link_textmode: "Tekstformaat: <a href="%1$sfalse%2$s">Eenvoudig</a> ? <a href="%1$strue%2$s">Geformatteerde</a> ? <a href="%1$stally%2$s">Telling</a>"
link_updates: "Updates"
logs_logfile_doesnt_exist: "Geselecteerde logbestand bestaat niet!"
logs_no_logfile_selected: "Geen logbestand geselecteerd."
logs_no_logfiles_available: "Geen logbestanden beschikbaar."
max_login_attempts_exceeded: "Maximum aantal inlogpogingen overschreden; Toegang geweigerd."
previewer_days: "Dagen"
previewer_hours: "Uur"
previewer_minutes: "Minuten"
previewer_months: "Maanden"
previewer_seconds: "Seconden"
previewer_weeks: "Weken"
previewer_years: "Jaren"
response_2fa_invalid: "Onjuiste 2FA-code ingevoerd. Verificatie mislukt."
response_2fa_valid: "Succesvol geverifieerd"
response_accounts_already_exists: "Een account bij die gebruikersnaam bestaat al!"
response_accounts_created: "Account succesvol aangemaakt!"
response_accounts_deleted: "Account succesvol verwijderd!"
response_accounts_doesnt_exist: "Die account bestaat niet."
response_accounts_password_updated: "Wachtwoord succesvol gewijzigd!"
response_activated: "Succesvol geactiveerd."
response_activation_failed: "Mislukt om te activeren!"
response_aux_none: "Er zijn momenteel geen aanvullende regels."
response_aux_rule_created_successfully: "Nieuwe aanvullende regel, "%s", succesvol aangemaakt."
response_aux_rule_deleted_successfully: "Aanvullende regel, "%s", succesvol verwijderd."
response_checksum_error: "Checksum error! Bestand afgewezen!"
response_component_successfully_installed: "Component succesvol geÔnstalleerd."
response_component_successfully_uninstalled: "Component succesvol verwijderd."
response_component_successfully_updated: "Component succesvol gewijzigd."
response_component_uninstall_error: "Er is een fout opgetreden tijdens een poging om de component te verwijderen."
response_configuration_updated: "Configuratie succesvol gewijzigd."
response_deactivated: "Succesvol gedeactiveerd."
response_deactivation_failed: "Mislukt om te deactiveren!"
response_delete_error: "Mislukt om te verwijderen!"
response_directory_deleted: "Bestandsmap succesvol verwijderd!"
response_directory_renamed: "De naam van de bestandsmap met succes veranderd!"
response_error: "Fout"
response_failed: "Mislukt"
response_failed_to_install: "Installatie mislukt!"
response_failed_to_update: "Update mislukt!"
response_file_deleted: "Bestand succesvol verwijderd!"
response_file_edited: "Bestand succesvol gewijzigd!"
response_file_renamed: "De naam van de bestand met succes veranderd!"
response_file_uploaded: "Bestand succesvol uploadet!"
response_login_invalid_password: "Inloggen mislukt! Ongeldig wachtwoord!"
response_login_invalid_username: "Inloggen mislukt! Gebruikersnaam bestaat niet!"
response_login_password_field_empty: "Wachtwoord veld leeg!"
response_login_username_field_empty: "Gebruikersnaam veld leeg!"
response_login_wrong_endpoint: "Verkeerd eindpunt!"
response_no: "Nee"
response_passed: "Geslaagd"
response_possible_problem_found: "Mogelijk probleem gevonden."
response_rename_error: "Mislukt om de naam te veranderen!"
response_sanity_1: "Bestand bevat onverwachte inhoud! Bestand afgewezen!"
response_skipped: "Overgeslagen"
response_statistics_cleared: "Statistieken geannuleerd."
response_tracking_cleared: "Tracking geannuleerd."
response_updates_already_up_to_date: "Al bijgewerkt."
response_updates_not_installed: "Component niet geÔnstalleerd!"
response_updates_not_installed_php: "Component niet geÔnstalleerd (heeft nodig PHP &gt;= {V})!"
response_updates_outdated: "Verouderd!"
response_updates_outdated_manually: "Verouderd (neem handmatig bijwerken)!"
response_updates_outdated_php_version: "Verouderd (heeft nodig PHP &gt;= {V})!"
response_updates_unable_to_determine: "Onbepaald."
response_upload_error: "Mislukt om te uploaden!"
response_verification_failed: "Verificatie mislukt! Component kan beschadigd zijn."
response_verification_success: "Verificatie succes! Geen problemen gevonden."
response_yes: "Ja"
security_warning: "Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het verwerken van uw verzoek. Probeer het opnieuw. Neem contact op met support als het probleem aanhoudt."
state_async_deny: "Machtigingen niet geschikt om asynchrone verzoeken uit te voeren. Probeer opnieuw in te loggen."
state_cache_is_empty: "De cache is leeg."
state_complete_access: "Volledige toegang"
state_component_is_active: "Component is actief."
state_component_is_inactive: "Component is inactief."
state_component_is_provisional: "Component is voorlopig."
state_default_password: "Waarschuwing: Gebruikt de standaard wachtwoord!"
state_email_sent: "E-mail succesvol verzonden naar "%s"."
state_failed_missing: "Taak mislukt omdat een noodzakelijk component niet beschikbaar is."
state_fixer: "%s %s."
state_fixer_changed:
 - "Er is <span class="txtRd">%s</span> wijziging aangebracht"
 - "Er zijn <span class="txtRd">%s</span> wijzigingen aangebracht"
state_fixer_seconds: "in <span class="txtRd">%s</span> seconden"
state_ignored: "Genegeerd"
state_loading: "Bezig met laden..."
state_loadtime: "Paginaverzoek voltooid in <span class="txtRd">%s</span> seconden."
state_logged_in: "Ingelogd."
state_logged_in_2fa_pending: "Ingelogd + wachten op 2FA."
state_logged_out: "Uitgelogd."
state_logs_access_only: "Logbestanden toegang alleen"
state_maintenance_mode: "Waarschuwing: De onderhoudsmodus is ingeschakeld!"
state_password_not_valid: "Waarschuwing: Dit account is niet gebruikt van een geldig wachtwoord!"
state_risk_high: "Hoog"
state_risk_low: "Laag"
state_risk_medium: "Middelgroot"
state_sl_totals: "Totalen (Signatures: <span class="txtRd">%s</span> ? Signature secties: <span class="txtRd">%s</span> ? Signatuurbestanden: <span class="txtRd">%s</span> ? Unieke sectie etiketten: <span class="txtRd">%s</span>)."
state_tracking:
 - "Momenteel controleren %s IP."
 - "Momenteel controleren %s IP's."
switch-descending-order-set-false: "Sorteer in oplopende volgorde"
switch-descending-order-set-true: "Sorteer in aflopende volgorde"
switch-hide-non-outdated-set-false: "De al bijgewerkt niet verbergen"
switch-hide-non-outdated-set-true: "De al bijgewerkt verbergen"
switch-hide-unused-set-false: "De ongebruikte niet verbergen"
switch-hide-unused-set-true: "De ongebruikte verbergen"
switch-sort-by-name-set-false: "Sorteer op ID"
switch-sort-by-name-set-true: "Sorteer op naam"
switch-tracking-aux-set-false: "Controleer niet tegen aanvullende regels"
switch-tracking-aux-set-true: "Controleer tegen aanvullende regels"
switch-tracking-blocked-already-set-false: "Controleer niet tegen signatuurbestanden"
switch-tracking-blocked-already-set-true: "Controleer tegen signatuurbestanden"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-false: "Verberg verboden/geblokkeerde IP's niet"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-true: "Verberg verboden/geblokkeerde IP's"
tip_2fa_sent: "Een e-mail met een tweefactorauthenticatie code is verzonden naar uw e-mailadres. Bevestig deze code hieronder om toegang te krijgen tot de frontend. Als u deze e-mail niet hebt ontvangen, probeert u uit te loggen, wacht 10 minuten, en in te loggen opnieuw aan om een nieuwe e-mail met een nieuwe code te ontvangen."
tip_accounts: "Hallo, {username}.<br />De accounts pagina stelt u in staat om te bepalen wie toegang heeft tot de CIDRAM frontend."
tip_aux: "Hallo, {username}.<br />U kunt deze pagina gebruiken om aanvullende regels voor CIDRAM te maken, te verwijderen en aan te passen."
tip_cache_data: "Hallo, {username}.<br />Hier kunt u de inhoud van de cache bekijken."
tip_cidr_calc: "Hallo, {username}.<br />De CIDR calculator stelt u in staat om te berekenen welke CIDR's een IP-adres is een factor."
tip_condition_placeholder: "Geef een waarde op of laat blanco om te negeren."
tip_config: "Hallo, {username}.<br />De configuratie pagina stelt u in staat om de configuratie voor CIDRAM te modificeren vanaf de frontend."
tip_custom_ua: "Voer hier user agent in (optioneel)."
tip_enter_input_here: "Voer hier gegevens in."
tip_enter_ip_here: "Vul hier een IP."
tip_enter_ips_here: "Voer hier de IP's."
tip_fe_cookie_warning: "Notitie: CIDRAM gebruikt een cookie om aanmeldingen te verifiŽren. Door in te loggen, geeft u uw toestemming voor het maken en opslaan van een cookie door uw browser."
tip_file_manager: "Hallo, {username}.<br />De bestandsbeheer stelt u in staat om te verwijderen, bewerken, uploaden en downloaden van bestanden. Gebruik met voorzichtigheid (kon u uw installatie breken met deze)."
tip_fixer: "Hallo, {username}.<br />De signatuurbestanden-fixeer biedt een manier om potentiŽle problemen in signatuurbestanden te detecteren en op te lossen."
tip_home: "Hallo, {username}.<br />Dit is de startpagina van de CIDRAM frontend. Selecteer een link in het navigatiemenu aan de linkerkant om door te gaan."
tip_ip_aggregator: "Hallo, {username}.<br />Met de IP-aggregator kunt u IP's en CIDR's zo de kleinste mogelijke weg uitdrukken. Voer de gegevens in die moeten worden geaggregeerd en druk op "OK"."
tip_ip_test: "Hallo, {username}.<br />De IP test pagina stelt u in staat om te testen of IP-adressen door de geÔnstalleerde signatures worden geblokkeerd."
tip_ip_test_switches: "(Wanneer niet geselecteerd, worden alleen de signatuurbestanden getest tegen)."
tip_ip_tracking: "Hallo, {username}.<br />Met het IP-Tracking pagina, is het mogelijk om de tracking status van IP-adressen te controleren, en u kunt zien welke zijn verboden, en om te annuleren de tracking van hen als u wilt doen."
tip_login: "Standaard gebruikersnaam: <span class="txtRd">admin</span> ? Standaard wachtwoord: <span class="txtRd">password</span>"
tip_logs: "Hallo, {username}.<br />Selecteer een logbestand uit de onderstaande lijst om de inhoud van de logbestand te bekijken."
tip_pie_html: "Klik op de componentnaam voor meer details."
tip_range: "Hallo, {username}.<br />Deze pagina toont enige statistische basisinformatie over de IP-reeksen die worden bestreken door de actieve signatuurbestanden."
tip_sections_list: "Hallo, {username}.<br />Deze pagina geeft een overzicht van de secties die bestaan in de actieve signatuurbestanden."
tip_see_the_documentation: "Zie de <a href="https://github.com/CIDRAM/Docs/blob/master/readme.nl.md\#SECTION6">documentatie</a> voor informatie over de verschillende configuratie richtlijnen en hun doeleinden."
tip_statistics: "Hallo, {username}.<br />Deze pagina bevat een aantal basisgebruiksstatistieken voor uw CIDRAM-installatie."
tip_statistics_disabled: "Notitie: Statistische tracking is momenteel uitgeschakeld, maar kan via de configuratiepagina worden ingeschakeld."
tip_updates: "Hallo, {username}.<br />De updates pagina stelt u in staat om de verschillende CIDRAM componenten te installeren, verwijderen, en actualiseren (de core pakket, signatures, L10N bestanden, enz)."
title_login: "Inloggen"
warning: "Waarschuwingen:"
warning_php_1: "Uw PHP versie wordt niet meer actief ondersteund! Het bijwerken is aanbevolen!"
warning_php_2: "Uw PHP versie is ernstig kwetsbaar! Het bijwerken is sterk aanbevolen!"
warning_signatures_1: "Geen signatuurbestanden zijn actief!"

info_some_useful_links: |
 Enkele nuttige links:<br />
   <ul class="pieul">
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Tools, bronnen, enz. voor CIDRAM.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM/issues">CIDRAM Kwesties @ GitHub</a> ? Kwesties pagina voor CIDRAM (steun, hulp, enz).</li>
      <li><a href="https://wordpress.org/plugins/cidram/">CIDRAM @ WordPress.org</a> ? WordPress plugin voor CIDRAM.</li>
      <li><a href="https://bitbucket.org/macmathan/blocklists">macmathan/blocklists</a> ? Bevat optionele blokkeerlijsten en modules voor CIDRAM, zoals voor het blokkeren van gevaarlijke bots, ongewenste landen, verouderde browsers, enz.</li>
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM-Extras">CIDRAM/CIDRAM-Extras</a> ? Diverse extra's.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Groepen, forums, communities, enz.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.facebook.com/groups/2204685680/">PHP.earth @ Facebook</a> ? PHP leermiddelen en discussie.</li>
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/forum/">Forum @ Stop Forum Spam</a> ? Nuttig discussieforum over het stoppen forum spam.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Andere handige tools, bronnen, diensten, enz.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/">Stop Forum Spam</a> ? Beheert een database van bekende forumspammers. Handig voor het beschermen van websites en forums tegen spammers.</li>
      <li><a href="https://bgp.he.net/">Hurricane Electric BGP Toolkit</a> ? Krijg CIDR's van ASN, bepalen ASN relaties, ontdek ASN's op basis van netwerknamen, enz.</li>
      <li><a href="https://radar.qrator.net/">Radar van Qrator</a> ? Handig hulpmiddel voor het controleren van de connectiviteit van ASN's en ook voor diverse andere informatie over ASN's.</li>
      <li><a href="http://www.ipdeny.com/ipblocks/">IPdeny IP-landblokken</a> ? Een fantastische en accurate service voor het genereren van de signatures voor landen.</li>
      <li><a href="https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/malware/">Google Malware Dashboard</a> ? Geeft rapporten over malware-infectie tarieven voor ASN.</li>
      <li><a href="https://www.spamhaus.org/statistics/botnet-asn/">Het Spamhaus Project</a> ? Geeft rapporten over botnet infectie tarieven voor ASN.</li>
      <li><a href="https://www.abuseat.org/public/asn.html">Composite Blocking List @ Abuseat.org</a> ? Geeft rapporten over botnet infectie tarieven voor ASN.</li>
      <li><a href="https://abuseipdb.com/">AbuseIPDB</a> ? Onderhoudt een database van bekende beledigend IP's; Biedt een API voor het controleren en rapporteren van IP's.</li>
      <li><a href="https://www.megarbl.net/index.php">MegaRBL.net</a> ? Onderhoudt lijsten van bekende spammers; Handig voor het controleren van IP/ASN spam activiteiten.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Informatie en leermiddelen.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://php.earth/">PHP.earth</a> ? PHP leermiddelen en discussie.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Vulnerability-Charts/">Kwetsbaarheidstabellen</a> ? Hiermee worden veilige/onveilige versies van verschillende pakketten weergegeven (HHVM, PHP, phpMyAdmin, Python, enz).</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Compatibility-Charts/">Compatibiliteitstabellen</a> ? Hiermee worden informatie over compatibiliteit voor verschillende pakketten weergegeven (CIDRAM, phpMussel, enz).</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

msg_template_2fa: |
 <center><p>Hallo, %1$s.<br />
 <br />
 Uw 2FA-code voor in te loggen bij de frontend van CIDRAM:</p>
 <h1>%2$s</h1>
 <p>Deze code verloopt over 10 minuten.</p></center>
msg_subject_2fa: "2FA (Twee-Factor Authenticatie)"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.